Strona główna

Jesteśmy Stowarzyszeniem Sympatyków Harcerstwa. Zrzeszamy 1RwDH „Czarna Jedynka” i 2RwDH „Zielona Dwójka”

Marsze na Orientacje

Od kilku lat organizujemy cykl gier terenowych z mapą i kompsem.

Na przestrzeni roku to cztery wydarzenia –

w 2022 r. są to:

Najbliższ wydarzenie to:

Wiosenne Marsze na Orientację w Gorajcu /gm. Cieszanów/

REGULAMIN:

Organizatorzy:Stowarzyszenie Szczep Niezłomnych

Kontakt:
e-mail:
biuro@szczepniezlomnych.pl
tel: 782 770 101

Miejsce i termin imprezy:

„Chutor Gorajec”
Gorajec,

23 kwietnia 2022 r.

Kategorie:
TP
– trasa dla początkujących patrole maksymalnie 4 osobowe . Limit czasowy: 2 godziny.
TZ – trasa dla zaawansowanych patrole maksymalnie 3 osobowe. Limit czasowy: 3 godziny.

Program:

Sobota – 23.04.2022 r.

9:00 – 10:00- Wydawanie numerków startowych
10:00 – Odprawa techniczna
10:15 – 11:00 – Starty Zawodników
13:30 – Zakończenie Imprezy i powrót

Zgłoszenia zawodników:
Zgłoszenia i wpłat dokonuje Patrolowy.  Patrolowy zgłasza cały patrol!

Zgłoszenia tylko poprzez prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.szczepniezlomnych.pl w zakładce:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletny lub błędnie wypełnione zgłoszenie.
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy startowej.
Zgłoszenia zamykają się 15.04.2022 r.
Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodziców na udział w imprezie.


Opłaty startowe:
Opłata startowa (dla 1 osoby – 20 zł)
Transport organizowany przez organizatora (dla jednej osoby + 40 zł)
Opłaty za start dokonuje PATROLOWY w biurze zawodów w dniu imprezy.

Zasady „Marszy Na Orientacje”:
Na trasie marszu uczestnicy odnajdują punkty kontrolne (PK).
Każda drużyna otrzymuje swoją kartę startową, na której za pomocą perforatorów (specjalnych dziurkaczy) potwierdzają swoją obecność na PK.
Punktami Kontrolnymi są biało-czerwone kartki  formatu A4.
Zabronione jest niszczenie PK i perforatorów do nich przymocowanych. Uczestnik wraz z całą drużyną zostaje zdyskwalifikowany i będzie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za zniszczony sprzęt.
Wszelkie objawy wandalizmu należy zgłaszać bezpośrednio do organizatorów imprezy.

Organizator zapewnia:
Ubezpieczenie NNW
Ciepły posiłek
Kartę startową
Mapa

Uwagi końcowe:
1. Udział w zawodach jest równoznaczny z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie.
3. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
4. Obowiązują zasady fair play. Utrudnianie marszu innym uczestnikom, wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów kontrolnych oraz zabieranie przyrządów do potwierdzania obecności na punkcie jest niedozwolone i grozi wykluczeniem z udziału w imprezie.
5. Uczestnictwo w Marszach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika przez organizatorów Marszy w celach promocyjnych i informacyjnych.
6. Za rzeczy zgubione w trakcie imprezy organizator nie ponosi odpowiedzialności.
7. Osobom, które zgłoszą się na zawody, a nie pojawią się na starcie, nie przysługuje zwrot wpisowego.
8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Marszy na Orientację.

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

Zasady punktacji zgodnie z zaleceniami Komisji INO ZG PTTK.

ZIMOWISKO

Wyjazd na zimowisko :Poniedziałek 14 luty 2021r. godz. 07  00  –
zbiórka mundurowa na Dworcu Głównym PKP w Rzeszowie
Powrót :Sobota – 19 luty 2021r. około godz. 18 40
Zakwaterowanie :Kasztel w Świątkowej Wielkiej – Beskid NISKI

Koszt wyjazdu :

650 zł, płatne w dwóch ratach :

płatne na konto Stowarzyszenia SZCZEP NIEZŁOMNYCH

08 2530 0008 2051 1046 7894 0001

(w tytule: darowizna na cele statutowe lub składka zadaniowa)

I rata : 300 zł  – płatna do 20 grudnia 2022r.

II rata : 350 zł – płatna do 05 luty 2022r.

Kontakt : komendant – Piotr Twardowski,      tel: 782 770 101

CO NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZE SOBĄ ZABRAĆ :

W pełni skompletowany mundur (na sobie),

Ubrania odpowiednie do pogody : w tym obowiązkowo odpowiednie buty, buty na przebranie, szalik, rękawiczki i czapka, zapasowe skarpetki, getry, dziewczyny – rajtuzy, chłopcy – kalesony)

Ochraniacze na buty/stuptuty

Śpiwór

Menażkę

Przybory kosmetyczne (w tym ręcznik, klapki)

Notatnik

Własny śpiewnik

Niezbędnik (długopis, ołówek, finka, legitymacja, chusteczki, igła, nici, zapałki, kompas)

Latarka lub czołówka

Bieg NIEZŁOMNYCH

Za nami IX edycja Biegu.

Serdecznie zapraszamy na

X Bieg NIEZŁOMNYCH 2022

Termin: 17 września 2022r.

Zdjęcia z Biegu NIEZŁOMNYCH 2021

Kontakt

Jeżeli chcesz do nas dołączyć skontaktuj się z Nami e-mailowo, przez Facebooka lub formularz na stronie. Umów się i przyjdź do harcówki.