Strona główna

Jesteśmy Stowarzyszeniem Sympatyków Harcerstwa. Zrzeszamy 1RwDH „Czarna Jedynka” i 2RwDH „Zielona Dwójka”

Nabór

Serdecznie zapraszamy dzieci od 9 lat i młodzież z Rzeszowa i gminy Hyżne i Głogowa Małopolskiego.

Informacje na temat zbiórki naborowej otrzymają państwo po wypełnieniu powyższego formularza zgłoszeniowego.

Kontakt w sprawie naboru:

telefon: 782 770 101 /dh Piotr/

e-mail: biuro@szczepniezłomnych.pl

UWAGA
Zbiórki naborowe odbędąsię w Rzeszowie, Głogowie Małopolskim i w Hyżnem.
Dokładny termin i miejsce spotkania przesłany zostaną osobom zarejestrowanym przez formularz zgłoszeniowy – czerwony przycisk „Zapisz dziecko na zbiórkę”

Serdecznie zapraszamy.

Marsze na Orientacje

Od kilku lat organizujemy cykl gier terenowych z mapą i kompsem.

w 2023 r. są to dwa wydarzenia:

Najbliższ wydarzenie to:

Wiosenne Marsze na Orientację w Chotylub /gm. Cieszanów/

Organizator:  Stowarzyszenie Magurski KRES.

Regulamin: Wiosenne Marsze na Orientację Chotylub 2023

Kontakt:
Piotr Twardowski   e-mail: kontakt@magurskikres.pl     tel. 782 770 101

Miejsce i termin imprezy:
21 kwietnia 2023 r.     Chotylub (okolice Cieszanowa, ok 110km od Rzeszowa)

Kategorie:
TP – trasa dla początkujących – trasa prosta dla osób z bardzo podstawową wiedzą na temat topografii – patrole maksymalnie 4 osobowe (do 14 roku życia). Limit czasowy 2 godziny.
TZ- trasa dla zaawansowanych – trasa trudna i wymagająca, idealna do sprawdzenia się dla starszych uczestników – patrole maksymalnie 3 osobowe. Limit czasowy 2 godziny.

Program:
Piątek – 21.04.2023 r.
10:30 -11:00
– Wydawanie numerków startowych
11:00 – Odprawa techniczna
11:15 – 12:30 – Starty Zawodników
14:00 15:00 Zakończenie Imprezy i powrót

Zgłoszenia zawodników:
Zgłoszenia dokonuje Szkoła/Nauczyciel, zgłaszając jednocześnie na liście wszystkich startujących!
.Zgłoszenia zamykają się 15.04.2023 r.

Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodziców na udział w imprezie.


Zasady „Wiosennych Marszy na Orientację”:
Na trasie marszu uczestnicy odnajdują punkty kontrolne (PK).
Każda drużyna otrzymuje swoją kartę startową, na której za pomocą perforatorów (specjalnych dziurkaczy) potwierdzają swoją obecność na PK.
Punktami Kontrolnymi są biało-czerwone kartki A4.
Zabronione jest niszczenie PK i perforatorów do nich przymocowanych.

Świadczenia:
Organizator zapewnia:

Ubezpieczenie NNW
Ciepły posiłek
Mapa

Uwagi końcowe:
1. Udział w zawodach jest równoznaczny z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie.
3. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
4. Obowiązują zasady fair play. Utrudnianie marszu innym uczestnikom, wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów kontrolnych oraz zabieranie przyrządów do potwierdzania obecności na punkcie jest niedozwolone i grozi wykluczeniem z udziału w imprezie.
5. Uczestnictwo w Marszach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika przez organizatorów Marszy w celach promocyjnych i informacyjnych.
6. Za rzeczy zgubione w trakcie imprezy organizator nie ponosi odpowiedzialności.7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
Zasady punktacji zgodnie z zaleceniami Komisji INO ZG PTTK.

Bieg NIEZŁOMNYCH

XII Bieg NIEZŁOMNYCH 2024

Kontakt

Jeżeli chcesz do nas dołączyć skontaktuj się z Nami e-mailowo, przez Facebooka lub formularz na stronie. Umów się i przyjdź do harcówki.