Strona główna

Jesteśmy Stowarzyszeniem Sympatyków Harcerstwa. Zrzeszamy 1RwDH „Czarna Jedynka” i 2RwDH „Zielona Dwójka”

Marsze na Orientacje

Od kilku lat organizujemy cykl gier terenowych z mapą i kompsem.

Na przestrzeni roku to cztery wydarzenia – w 2021 r. są to:

Najbliższe wydarzenie i jednocześnie zamknięcie całego cyklu to: Mikołajkowe Marsze na Orientację

Zawody odbędą się w sobotę 4 grudnia 2021r. Bazą będzie Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce /gm. Hyżne/

Regulamin

1. Organizator

Stowarzyszenie Szczep NIEZŁOMNYCH

Stowarzyszenie Magurski KRES

Kontakt:

Piotr Twardowski

tel. 782 770 101

e-mail: biuro@szczepniezlomnych.pl

2. Terminy i miejsca imprez

04.12.2021 r.  Grzegorzówka

3. Forma, kategorie

TP – trasa dla początkujących – patrole max. 3-osobowe (ok. 4 km)

TU – trasa dla średnio-zaawansowanych – patrole 2-osobowe  (ok. 6 km)

TZ – trasa dla zaawansowanych – patrole 2-osobowe  (ok. 8 km)

4. Obowiązkowe wyposażenie

         Na wyposażeniu każdego patrolu powinny znajdować się:

 • Kompas lub busola
 • Sprawny telefon
 • Przybory do pisania i kreślenia (długopis, ołówek)
 • Dla tras TU, TZ dodatkowo:
  • Kątomierz
  • Linijka
  • Cyrkiel

5. Plan ramowy

8.00 – 12.00 – Wydawanie numerów startowych                                       

9.00 – Odprawa Techniczna 1                                                           

9.15 – Start patroli (grupa I)                                                                        

10.00 – Odprawa Techniczna 2                                                                  

10.15 – Start patroli (grupa II)                                                                      

12.00 – Odprawa Techniczna 3                                                                  

12.15 – Start patroli (grupa III)                                                                     

16.00 – Zakończenie zawodów

6. Wpisowe

Wpisowe wynosi 25 zł od osoby, niezależnie od kategorii. Opłaty startowej można dokonać:

– przelewem na konto z dopiskiem:

„Składka zadaniowa InO i imię i nazwisko zawodnika”

                                            Stowarzyszenie Magurski KRES

nr konta w Nest Banku: 31 2530 0008 2051 1070 9669 0001

– gotówką w biurze zawodów w dzień zawodów

Zamknięcie zgłoszeń następuje 1 grudnia 2021r.                                                   

Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców na udział w grze.

Do pobrania na stronie Organizatora.

7. Świadczenia

 • Ubezpieczenie NNW
 • Ciepły posiłek
 • Mapa
 • Dojazd

8. Zgłoszenia

Zgłoszenie możliwe tylko za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na stronie www.szczepniezlomnych.pl  zakładka: Marsze na Orientację

Zgłoszenia dokonuje patrolowy podając skład pozostałych członków patrolu.

9. Klasyfikacja i punktacja etapów

Zasady punktacji zgodnie z zaleceniami Komisji INO ZG PTTK.

Klasyfikacja indywidualna patroli na poszczególnych trasach bez podziału na kobiety i mężczyzn.

W przypadku startu uczestnika patrolu w przynajmniej dwóch edycjach rywalizacji Pucharu Niezłomnych, uczestnik ujęty będzie w klasyfikacji Pucharowej. O miejscu w tej rywalizacji, decydować będzie suma otrzymanych punktów w poszczególnych startach.

Ogłoszenie wyników odbywa się tego samego dnia na stronie www.szczepniezlomnych.pl w zakładce „Wyniki”. Rozdanie dyplomów i nagród za poprzednią imprezę obywa się na imprezie kolejnej.

Ogłoszenie finalnych wyników Pucharu Niezłomnych odbywa się na I ETAPIE Imprezy w kolejnym roku.

10. Postanowienia końcowe

 • Udział w zawodach jest równoznaczny z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki pogodowe.
 • Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
 • Obowiązują zasady fair play. Utrudnianie marszu innym uczestnikom, wprowadzenie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów kontrolnych oraz zabieranie przyrządów do potwierdzania obecności jest niedozwolone i grozi wykluczeniem z udziału w imprezie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przed rozpoczęciem imprezy i jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania o tym wszystkie zgłoszone zespoły.
 • Zawody sędziowane będą zgodnie z ustalonymi zasadami wg Punktacji KInO ZG PTTK.
 • Za szkody wyrządzone przez uczestników oni sami ponoszą odpowiedzialność.
 • Osobom, które zgłoszą się do zawodników, a nie pojawią się na starcie, nie przysługuje zwrot wpisowego.
 • Za rzeczy zagubione w trakcie imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, przynależność klubowa, kategoria i wyniki) oraz zdjęć z imprezy na stronie internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.

Nagrody nieodebrane przechodzą do puli nagród kolejnych zawodów.

 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Serdecznie zapraszamy.

ZIMOWISKO

Bieg NIEZŁOMNYCH

Za nami IX edycja Biegu.

Serdecznie zapraszamy na

X Bieg NIEZŁOMNYCH 2022

Termin: 17 września 2022r.

Zdjęcia z Biegu NIEZŁOMNYCH 2021

Kontakt

Jeżeli chcesz do nas dołączyć skontaktuj się z Nami e-mailowo, przez Facebooka lub formularz na stronie. Umów się i przyjdź do harcówki.