Rajd Azymut NIEPODLEGŁA

Droga do niepodległości państwa polskiego była procesem długotrwałym i  skomplikowanym. Dlatego i wybór daty odzyskania przez Polskę niepodległości po ponad stuleciu zaborów nie był prosty ani oczywisty. Ostatecznie zdecydowano, że  tą datą symbolem będzie 11 listopada 1918 – rocznica przekazania przez Radę Regencyjną władzy Józefowi Piłsudskiemu.