Marsze na Orientacje

Od kilku lat organizujemy cykl gier terenowych z mapą i kompsem.

Na przestrzeni roku to cztery wydarzenia – w 2021 r. są to:

Zawody zrealizowano
w Rzeszowie
25 IX 2021r.